Over materialen en speelzalen

door: Bart Spaargaren

In de afgelopen vijftig jaar heeft de A.T.C. vele speellocaties gehad. Ook de materialen varieerden in de tijd nogal; van zelf gemaakte tafels, tot momenteel mooie opklapbare wedstrijdtafels op een onderstel met wielen. Aan de hand van de vele krantenknipsels, foto's en het geheugen van diverse mensen zal ik proberen de geschiedenis over materialen en zalen de revue te laten passeren.

Zoals nu wel bekend, stond de wieg van de Club aan de Uiterweg. In huiskamers op gewone keukentafels en later in een oppostschuur van huize "Encora" aan de Uiterweg werd er eindeloos getafeltennist. De eerste tafel en lichtbak waren gemaakt door ome Wim "Stop" (Spaargaren). De puist van ZurelToen werd er, op een woensdagavond, met een eigen gemaakte tafeltennistafel op een geleende bakfiets en stormlantaarn voorop, de tocht gemaakt naar de nieuwe "zaal" in veiling Bloemenlust. Het speellokaal stond bekend als "de Puist". Weldra konden hier drie tafels opgezet worden. De tafels bestonden uit schragen met houten platen erop. Om in Bloemenlust te spelen moest wel eerst de zaal ontruimd worden. Bloemenkarren, verpakkingsdozen, bloemenemmers etc. moesten aan de kant.

Eind mei 1949 werd in de Aalsmeerder Courant verkondigd dat het bestuur hoopte een vijfde tafel van wedstrijdformaat aan te schaffen. In augustus werd er vervolgens melding gemaakt van het feit van de aanschaffing van één originele wedstrijdtafel van Du Buy en één van een timmerbedrijf uit Amsterdam, waarna het totaal aantal tafels was gestegen tot zes stuks. Schragen voor de oude tafels zullen volgens voorbeeld van de nieuwe door een amateurtimmerman op billijke condities worden nagemaakt.Vervolgens werden er in december 200 loten verkocht à ƒ 0,25 om twee vrijgekomen tafels te verloten onder de eigen leden.

Op zaterdagmiddag en avond werd er steeds maar weer door velen getafeltennist. Men nam zelf brood mee om vooral door te kunnen spelen. Of men haalde bij Tromp schuin tegenover een balletje gehakt. Ook de C.A.V. aan de Van Cleeffkade was twee maal een gigantische speelruimte voor de A.T.C. Met geleende tafels, wel 52 stuks, werden er toernooien gehouden met maar liefst 519 deelnemers. Hier stonden er allerlei merken tafels. Onder andere ook de "Picor" tafels. Tafels met een merkwaardig onderstel, vernoemd naar Cor Pelzen, ook één van de sterren uit die tijd.

In de plakboeken kom ik vervolgens in 1962 foto's tegen van het Parochiehuis. Hier werden clubkampioenschappen gespeeld op zondag 1 april. De tafels met schragen als onderstel zijn dan waarschijnlijk allemaal verdwenen. Materialenman Ab wist me te vertellen dat er elk jaar wel een ritje naar de firma Heemskerk was, om een paar oude tafels van een nieuwe toplaag te laten voorzien en tevens weer een nieuwe tafel te halen.

In augustus '69 wordt er weer eens een gebruikte tafeltennistafel te koop aangeboden in de krant! Een week later wordt er tevens melding gemaakt in een verslag van de algemene ledenvergadering in de krant dat de club er financieel goed voor staat, mede door een fraai staaltje van goed inkoopbeleid bij het aanschaffen van twee zo-goed-als-nieuwe tafels voor een bedrag dat maar even hoger lag dan dat van de opbrengst van de oude tafels.

In oktober 1971 moest het oude vertrouwde Bloemenlust verlaten worden in verband met de ontruiming van het gebouw. Het gymlokaal in de Rozenstraat, ingang Dahliastraat werd het voorlopige speeldomein. De tafels stonden, meen ik, in een hok achter de kleedkamer. De lichtbakken lagen bovenop de entree van de kleedkamer. Met een (gymnastiek)kast moesten de haken aan het plafond opgehangen worden, waaraan vervolgens de lampen werden opgehangen. Daarna de verlengsnoeren uitrollen enzovoort. Ook herinner ik me van (kompetitie)wedstrijden overdag, dat er zwart landbouwplastic opgehangen werd voor de ramen aan de Rozenstraatkant in verband met overlast van de zon. In deze school hebben we ook nog een poosje kompetitie gespeeld in een lokaal van de school zelf. Er paste krap één tafel tussen de rommel van "de Werkschuit", die dit lokaal ook gebruikte. In die tijd kwam ook de tafeltennisclub van Maarse & Kroon, of was het toen al Centraal Nederland, te spelen in de Rozenstraat. De clubkampioenschappen voor de jeugd van april '72 werden gehouden in het lokaal van "De Treffers" in Roelofarendsveen. Daar gingen we dan heen met een bordeaux rood HY-busje (Citroën) van Maanen & Mantel. Theo Zandvliet en Jaap Jongkind hadden daar de wedstrijdleiding en zoals we gewend waren, verliep alles perfect.

In februari 1974 gaf het bestuur al te kennen naar sporthal De Bloemhof te willen. Op 20 april 1974 werden er in het Tevea-gebouw aan de Pontweg clubkampioenschappen gehouden. Met ingang van 3 september hetzelfde jaar gaan de senioren over naar De Bloemhof. Ook hier dus min of meer een klein jubileumpje, 25 jaar Bloemhof. De jeugd bleef nog even spelen in de Rozenstraat.

In 1979 gaat de jeugd competitie spelen in Uithoorn bij VDO, in een buurthuis met een spekgladde vloer. In 1980 gaat de jeugd over naar het TVA-gebouw. Een prima zaal. In 1981 wordt er in Kudelstaart een nieuwe sporthal geopend, de Proosdijhal. Tijdens de openingceremonie geeft de A.T.C. een demonstratie. In 1982 speelt A.T.C. in het Tevea-gebouw aan de Pontweg op 5 tafels, in de Proosdijhal in Kudelstaart op 3 à 4 tafels in een bijzaaltje. In de Bloemhof hebben we dan ook zo'n 9 tafels. Bij elkaar bezitten we dan circa 17 tafels, verspreid over drie locaties. Het jaartal kan ik niet zo snel herleiden, maar we hebben ook nog een blauwe maandag in het gymnastieklokaal achter het Kloosterhof gespeeld in de Baccarastraat. Het is tot een paar trainingsavonden beperkt gebleven.

De eerste balletjes, zo vind ik het terug in het kasboek, kostten ƒ 0,25 tot ƒ 0,50. Ik geloof dat er toen veel bij de fa. Van Wirdum en Zn. gekocht werd. Ook ik heb als materialenman nog diverse zaken bij Van Wirdum gekocht; van tafels, ballen tot toernooiprijzen. Trouwens, Wim van Wirdum is er ook van het begin af bij geweest. Later is hij donateur geworden. Hedentendage kosten de ballen rond de ƒ 2,23! En ze zijn o zo gauw stuk of verdwenen. Vandaag aan de dag is het aantal tafels opgelopen tot 19 stuks. Allemaal Heemskerk tafels. Er zijn zelfs sinds lange tijd weer twee tafels verkocht. O.a. één aan Jan de Vries, zodat hij thuis nog wat extra kan trainen voor de competitie en bedrijfstoernooi. Voor instuiven staan er regelmatig 4 tafels in de Proosdijhal en in de Bloemhof staan 2 tafels in de nieuwe hal voor de A.N.B.O. Voor eigen toernooien kunnen we met de 2 tafels van de A.N.B.O. beschikken over 21 tafels. Het jaarlijkse bedrijfstoernooi en scholierentoernooi kunnen gelukkig nu eenvoudig georganiseerd worden. Vroeger een gigantisch karwei om tafels te halen in Rijsenhout, Kudelstaart, Uithoorn, De Kwakel. In het begin haalde we de tafels met Willem Visser en z'n bestelwagen. We hebben een periode gehad dat het in de "campers" van Johan en Bart gebeurde. Ook de bus van Ton is gebruikt, zowel erin als erop. Bij het laatste Scholieren/Bedrijfstoernooi moesten er nog overhaast vier tafels gehaald worden in Kudelstaart. Ton in de auto samen met de beheerder. De auto zat vol met gereedschap, dus dan de tafels maar op de imperiaal. Een paar hulpbalkjes, een flink stuk touw en terug naar de Bloemhof. Nog net op tijd voor het toernooi.

Als alle tafels netjes op een rij staan, schoongepoetst en al, met de afscheidingen ertussen, dan mag de firma Heemskerk toch tevreden zijn, een pracht gezicht!